Taba?na digitalna štampa - Xerox DocuColor 1000i
- Štampa na papirima do formata 32 x 48.7 cm (korisno 31x47.7) u rezoluciji do 2400 dpi
- Papiri gramatura od 100 do 350 gr/m2
- Idealna za male tiraže uz vrhunski kvalitet
- Vizit i ID karte, katalozi, CD i DVD nalepnice i omoti, pozivnice, nalepnice, preslika?i…

Štampa velikih formata -Roland TrueVis VG-540

- Štampa na rolnama širine do 1050 mm, u rezoluciji do 2880 dpi
- Štampa vrhunskog kvaliteta namenjena isklju?ivo unutrašnjoj (indoor) primeni
- Plakati, backlite, canvas

 


Dorada

Se?enje, topla i hladna plastifikacija, klamovanje, bigovanje, perforacija, spiralno kori?enje, ugliranje, kaširanje na penu

Ostale usluge

Priprema za štampu, grafi?ki dizajn