Cenovnik štampe velikih formata

Osnovne cene po m² Linijski Color 9600
Mat papir 120g/m²
Doplate za medije po dužnom metru
Rolne (914mm,1067mm,1120mm) Doplata Rolne (914mm,1067mm,1120mm) Doplata
Mat 180 g/m² Grayback film (za rollup)
Mat 230 g/m² Artist Canvas 340 g/m²
PhotoGloss 210 g/m² Artist Gloss Canvas 340 g/m²
PhotoGloss 280 g/m² Proofing (štampa+papir) format B2  
Backlit EFI Ofset proof paper
Nalepnica PVC Mat Dorada  
Banner 345µ Kaširanje na penu (A3)
Textile Banner Kaširanje na penu (B2)
Studentski popust : osnovna cena po m²

NAPOMENA: Sve cene su bez PDV-a