Priprema fajlova za tabacnu štampu (Xerox 8000 AP)

Sve fajlove koje želite da štampate možete doneti u .PDF formatu.

Kada snimate PDF, izaberite 'Press Quality' u ponudjenim Adobe PDF presetima. Vodite racuna da ako donosite fajlove koji nisu složeni na SRA3 tabak (45x32cm) ili koji ne zahvataju pun SRA3 format, sve strane moraju imati istu orijentaciju - ili portrait ili landscape.

 

Adobe Illustrator

Sav text obavezno pretvorite u krive: (CTRL+A = Select all, CTRL+SHIFT+O = Create Outlines)
Koristite iskljucivo CMYK kolor mod.
Kada ubacujete slike u dokument, obavezno iskljucite Link opciju - sve slike moraju biti embeded.
Ako koristite transparencije, uradite Flatten Trancparency (CTRL+A = Select All, Meni: Object/Flatten Transparency...)
Fajl snimiti u .EPS - verzija CS3 ili u .PDF formatu

 

Adobe Photoshop

Koristite iskljucivo CMYK kolor mod.
Ako ste radili u RGB modu, fajl obavezno prebacite u CMYK (Meni: Image/Mode-CMYK)
Rezolucija 300 dpi. (Meni: Image/Image Size... Resolution 300 pixel/inch)

Fajl snimiti u .EPS formatu, na sledeci nacin:
Photoshop EPS, Preview TIF 8-bit, Encoding JPEG Maximum Quality i nijedna druga opcija da ne bude oznacena!
verzija CS3 ili .PDF formatu

 

CorelDraw

Sav text obavezno pretvorite u krive:
CTRL+A, Meni: Arange/Ungroup All, Meni: Edit/SelectAll/Text, CTRL+Q)
Važno! U starijim verzijama, Paragraph text se ne može pretvoriti u krive !
Koristite iskljucivo CMYK kolor mod. Fajl možete snimiti u .CDR formatu (do verzije X3), snimiti kao .EPS ili kao .PDF