ICC Profili

Postoji ne mala mistifikacija vezana za koriš?enje ICC profila i to u oba pravca: Postoje ljudi koji ?e vam re?i da je to glupost, da vi treba da radite samo u CMYK-u i ništa ne brinete i oni drugi koji ?e tvrditi da bez koriš?enja ICC profila nema ništa od posla.

U suštini, ICC profili su najpametnija stvar koja je izmišljena od kada su ra?unari ušli na teritoriju brkatih štampara koji se nalivaju rakijom (i u zavisnosti da li su na prvoj ili drugoj flaši, zavisi i kakav ?ete otisak na kraju dobiti).

Me?utim, ICC profil nije dovoljno da instalirate samo za npr. našu mašinu. Profilisanje otiska je lanac koji po?inje sa vašim monitorom, preko skenera koji koristite do naše mašine, ili (ako kod nas samo uradite probne otiske) preko osvetljiva?a gde ?e napraviti filmove za štampu, mesta gde ?ete (tj. ofset štamparija) te filmove prebaciti na plo?e za štampu (ili eventualno dva prethodna koraka zameniti CTP-om) , do same mašine koja ?e štampati. A kada do?ete do mašine, koje boje koriste za štampu, na kom papiru, koliko je papir beo (nema svaki papir istu belinu), da li postoji CPC sistem, ili ?e nanos boje kontrolisati gore pomenuti brka (što svakako zna?i da su svi do tada pomenuti koraci džabe).

Zaista je besmisleno uraditi samo jedan od tih koraka, jer tada zaista niste uradili ništa. ICC je ili sve, ili ništa. Najve?i problem je kalibrisanje monitora. Šta god vam pri?ali u vezi sa tim znajte da je nemogu?e apsoultno precizno kalibrisati monitor. Ako dobijete savršenu kalibraciju u srednjim tonovima - ne?ete je dobiti u onom delu slike gde se rasteri kre?u od 3-10%. Tu ve? morate znati šta možete da o?ekujete u štampi na osnovu iskustva, a ne onoga što vidite.

Dakle, mi koristimo ISO Coated FOGRA27 profil (Europe Prepress 2 defaults - zamena za ranije korišceni Euroscale) u Photoshopu, Illustratoru, QuarkXpressu, Acrobatu, InDesignu i svim ostalim softverima u kojima nam donosite fajlove (?ak i u Corelu - koji se ni?im izazvan i sam ponaša kao pomenuti brka i na ?iji prikaz na ekranu nemojte uopšte obra?ati pažnju - toliko je loš da je to sramno). U samoj mašini tako?e koristimo ISO Coated profil. Najkra?e re?eno (preterano pojednostavljeno) Euroscale se od, kod vas ?esto korištenog SWOP profila, razlikuje prili?no - najizraženija razlika je u definiciji crne boje, ali nažalost ne samo u tome. SWOP profil koriste ljudi (možda i vi) koji instaliraju neki od gore navedenih programa, a da uopšte nakon toga ne otvore Color Management. Naime, SWOP je ameri?ki standard koji se u Evropi ne koristi, ali je (s obzirom na poreklo softvera) default standard. Promenite ga u Europe Prepress 2, npr. u Photoshopu: Edit - Color Settings - More Options - Settings - Europe Prepress 2 - RGB - Adobe RGB (1998) i CMYK - Coated FOGRA27.

Kod nas možete dobiti ICC profile za našu mašinu ako želite ili ga skinuti sa interneta OVDE