Osnovna saznanja o bojama u digitalnoj štampi

1. Crna boja

Ako želite da ona bude zift crna, koristite procente koje ?ete videti u Photoshopu C:86 M:85 Y:79 K:100 (kada stavite da vam je kolor profil Euroscale). To je takozvana rich black i treba je koristiti kada god želite da vam velike površine budu crne - ne treba je koristiti za tekst, on ?e biti sasvim lepo crn i ako je samo K:100. Ako koristite crni tekst preko podloge u boji u Photoshopu ili Illustratoru ili InDesignu možete postaviti text layer da bude multiply (obi?no se nalazi u pored opcije transparency u menijima). Tako ?ete dobiti bolji rezultat (to se ina?e ne radi tako, ve? se cela stvar rešava preko overprint opcije - ali zbog mogu?ih problema do kojih može do?i ako niste previše vi?ni - ovako je jednostavnije i sigurnije.

2. Navy Blue

Znajte da ono što se u Corelu zove Navy Blue nije plava boja, nego ljubi?asta. Boja koja je po definiciji C:100 M:100 je ljubi?asta. Ako ho?ete da dobijete teget, to je otprilike C:100, M:85, K:35. Tamniju ili svetliju nijansu dobijate menjanjem vrednosti K u boji.

3. Color Picker

Vodite ra?una o bojama pravljenim se color picker-om. Možete dobiti boju koja na primer ima C:3.25 M:2.18 i Y:9.3. Boja koja ?e biti odštampana više ?e li?iti na 9% žute nego na to što vidite. Naime, rasteri do 3% se ne?e štampati.