Obostrana štampa i pravljenje tabaka

Praktična primena bleedinga ( prepusta, marga, obreza, ili već kako ko to zove ). U digitalnoj štampi, kao uostalom i svakoj drugoj, postoji problem pasovanja prednje strane tabaka u odnosu na zadnju stranu. Taj problem se rešava upravo bleedingom. Bleeding, dakle, služi da kada se prednja strana štampe pomeri u odnosu na zadnju ( što u proseku iznosi oko 0.5 mm i neminovno je ), ta greška ostane svakako u toleranciji od 3 mm koju čini bleeding. Najsigurniji način za pozicioniranje forme u odnosu na tabak, je da je postavite u centar tabaka. Format tabaka SRA3 koji se najčešće koristi je 45x32 cm ( 44x31 korisno ). Vodite računa da A4 tabak ne postoji u digitalnoj štampi ( u svakom slučaju ne u našoj ), tako da ako želite da konačni format bude A4, postavite dva A4 formata na SRA3:

Deblja puna crna linija označava dimenzije tabaka ( 45x32 cm ). Isprekidana crna linija označava format A4 sa bleedingom od 3 mm ( 21.6x30.3 cm ). Isprekidana zelena linija označava konačni format A4. Cajtne su tu, jel’da, da nam kažu kuda treba da sečemo. Obavezno sve što radite, pravite na dva reza - obeleženo plavim krugom. Dakle, i A3 sa bleedingom i A4 i pozivnice i flayere i vizitkarte... sve.

Kod obostrane štampe postoje dve mogućnosti za okretanje tabaka: oko duže ili oko kraće strane. U oba slučaja sve funkcioniše isto, na vama je da se opredelite šta vam više odgovara, u odnosu na format onoga što štampate. Dakle, birate između portrait ili landscape orijentacije strane. U gornjem primeru, tabaku smo dali landscape orijentaciju, jer bi bilo blesavo da izvrćemo glavu na levo ili desno u nastojanju da pročitamo da li smo dobro napisali adresu u dnu strane. Jel’da? Ono o čemu treba voditi računa je da poleđina onoga što se nalazi gore levo na prednjoj strani, će biti gore desno na zadnjoj. U našem primeru, strana koja ima crveno zaglavlje ima crvenu pozadinu, plava - plavu.